پنیر پیتزای اریس ، کشش یک طعم ناب

  • ۰۹۱۶۳۹۹۷۰۲۳
  • 066-42533010

اَریس دوستدار محیط زیست

اَریس دوست محیط زیست

شرکت فرآورده های لبنی اَریس همواره حمایت تمام قد خود از محیط زیست را به عنوان یکی از ارکان اساسی تولیدات در نظر گرفته و با اجرای استانداردهای زیست محیطی و تبعیت از ضوابط انتخاب صنایع سبز مسیر خود را در حمایت از محیط زیست مشخص ساخته است .بدیهی است که عقیده ما بر این مهم استوار است که آیندگان برای داشتن زندگی شاد تر به این منابع نیاز دارند و وظیفه ی انسانی حکم میکند که تمام تلاشمان را در راستای این مهم انجام دهیم.از شما مشتریان و همراهان گرامی هم دعوت میکنیم تا به کمپین حمایت از محیط زیست اَریس بپیوندید.