پنیر پیتزای اریس ، کشش یک طعم ناب

  • ۰۹۱۶۳۹۹۷۰۲۳
  • 066-42533010

مسئولیت اجتماعی اَریس

مسئولیت اجتماعی اَریس

در حقیقت اَریس مسئوليت اجتماعي را تعهدي مهمتر از دستورات قانوني و اقتصادي می داند ، ما عوامل اخلاقی و مشاركت در توسعه اقتصادي را ضمن بهبود كيفيت نيروي كار ، در مقياسي وسيع تر يعني جامعه مورد توجه قرار مي دهیم و فرآيند تجاري خود را به گونه اي مديريت مي كنم كه اثرات مثبتي در جامعه به همراه داشته باشد. به زبان ساده تر اَریس در راستای مسئوليت اجتماعي مي كوشد تا بين منافع ذينفعان گوناگون و نيز عملكرد اقتصادي، اخلاقي و اجتماعي خود تعادل برقرار نماید. .ما معتقدیم زمانی به تعهد اجتماعی خود عمل کرده ایم که به مسئولیت‌های قانونی و اقتصادی خود عمل کرده باشیم و نه بیشتر. چنانچه شرکتی، هدف اجتماعی را ترغیب کند، تنها به‌منظور رسیدن به اهداف اقتصادی خود است و نه چیز دیگر. مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می‌کند که براساس آن، شرکت‌ها به فعالیت‌هایی اقدام می‌کنند که وضع جامعه را بهتر کرده و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می‌شود نیز پرهیز ‌کنند. پاسخگویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت شرکت در جهت عمل و اقدام نسبت به خواسته‌ها و انتظارات جامعه دارد.تعهد به جامعه و سلامت جامعه ، مفهومی چند وجهی در شرکت اَریس است . ما همواره به عنوان یک شرکت پیشرو ، در توسعه کسب و کار ، مسئولیتهای اجتماعی خود را مدنظر داشته ایم .توجه ویژه به مبحث ارتقای سلامت جامعه مورد تاکید همیشه مالکان و سرمایه گذاران شرکت اَریس بوده و همواره در تمامی فرایندهای تحقیق ، تولید و توزیع نقش مهمی را دارا میباشد .